23770 - 41212 | limenikotameio@dimosaristoteli.gr | Ώρες Λειτουργίας: 8:00 - 16:00

Menu

Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ-ΠAΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Θ.Μ.Α)

Κατόπιν της από τις 02-03-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ανακοίνωσης της Υπηρεσίας περί κατάθεσης αιτήσεων ενδιαφερομένων για παραχώρηση χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης των Λιμένων δικαιοδοσίας, παρατείνεται η προθεσμία ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2023. Κατά τα λοιπά, ισχύει η ανωτέρω ήδη αναρτηθείσα ανακοίνωση.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠAΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Θ.Μ.Α)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ: 9ΕΩΟ465Θ75-53Σ) η αριθ. 02/17-01-2023 απόφαση του για τον καθορισμό τιμών για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της χερσαίας Zώνης Λιμένων δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη (Δ.Λ.Τ.Α.), καθώς και για τον καθορισμό…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 35/2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΣ465Θ75-1ΤΘ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει Δημοπρασία πλειοδοτική, με σφραγισμένες προσφορές για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ουρανούπολης δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, προς τρίτους, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω: Α/Α…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠAΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Θ.Μ.Α)

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΜΖ1465Θ75-ΜΛ5) η αριθ. 115/29-12-2021 απόφαση του για τον καθορισμό τιμών για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της χερσαίας Zώνης Λιμένων δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη (Δ.Λ.Τ.Α.), καθώς και για τον καθορισμό…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΤΡΥΠΗΤΗΣ)

Κατόπιν της υπ’αριθ. 08/22-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ3Φ465Θ75-Χ4Ι) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, η Υπηρεσία επαναπροκηρύσει την μία (1) θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων και ποτών (καντίνα), και συγκεκριμένα μία (1) θέση εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τρυπητής, όπως ακριβώς καθορίστηκε με την υπ’αριθ. 08/09-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΓΧ465Θ75-ΧΗΨ)…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠAΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ: 6ΝΝΠ465Θ75-ΒΨΟ) η αριθ. 12/04-02-2021 απόφαση του για τον καθορισμό τιμών για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της χερσαίας Zώνης Λιμένων δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη (Δ.Λ.Τ.Α.), καθώς και για τον καθορισμό…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι.-ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) φοιτητών Τ.Ε.Ι. στα πλαίσια εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020 τις σχετικές αιτήσεις τους.  Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα ληφθεί υπόψη…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ. ΤΡΥΠΗΤΗΣ)

Κατόπιν της υπ’αριθ. 42/22-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΖΓ465Θ75-ΦΘ5) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, η Υπηρεσία επαναπροκηρύσει τη μία (1) θέση εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τρυπητής, όπως ακριβώς καθορίστηκε με την υπ’αριθ. 08/09-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΓΧ465Θ75-ΧΗΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη. Η Υπηρεσία θα δέχεται στα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ)

Κατόπιν της υπ’αριθ. 16/05-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ21465Θ75-ΩΤΥ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη, η Υπηρεσία επαναπροκηρύσει τις δύο (2) θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παροχής πρόχειρων γευμάτων και ποτών (καντίνα), και συγκεκριμένα μία (1) θέση εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιερισσού και μία (1) θέση εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΩΡΟΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αριστοτέλη έχοντας υπ’ όψιν το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη με την ιδιότητα του Συμβούλου Χωροτακτικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Χερσαίων Υποδομών για…